Projekty ogólne

Projekty ogólne:usługi techniczne, rozwój techniczny, konsultacje techniczne, wymiana techniczna, transfer technologii i popularyzacja technologii;Produkcja łożysk, kół zębatych i części przekładni;Sprzedaż łożysk, kół zębatych i elementów przekładni;Produkcja łożysk;Sprzedaż łożysk o dużej precyzji i dużej wytrzymałości;Sprzedaż łożysk;Produkcja sprzętu komputerowego;Produkcja łożyskowych wyrobów stalowych;Produkcja wyrobów kuźniczych i metalurgii proszków;Produkcja urządzeń i akcesoriów do kolei dużych prędkości;Sprzedaż odkuwek i wyrobów metalurgii proszków;Sprzedaż sprzętu i akcesoriów do kolei dużych prędkości;Produkcja robotów przemysłowych;Badania i rozwój części samochodowych (z wyjątkiem projektów podlegających zatwierdzeniu zgodnie z prawem, samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem z zezwoleniem na prowadzenie działalności).

ja (1)
ja (8)
ja (2)
ja (3)
ja (7)
ja (4)
ja (5)
ja (6)