Projekty ogólne

Projekty ogólne:usługi techniczne, rozwój techniczny, konsultacje techniczne, wymiana techniczna, transfer technologii i popularyzacja technologii; Produkcja łożysk, kół zębatych i części przekładni; Sprzedaż łożysk, kół zębatych i elementów przekładni; Produkcja łożysk; Sprzedaż wysokoobrotowych precyzyjnych łożysk do dużych obciążeń; Sprzedaż łożysk; Produkcja sprzętu komputerowego; Produkcja wyrobów ze stali łożyskowej; Produkcja wyrobów z kucia i metalurgii proszków; Produkcja sprzętu i akcesoriów do kolei dużych prędkości; Sprzedaż odkuwek i wyrobów metalurgii proszków; Sprzedaż sprzętu i akcesoriów do kolei dużych prędkości; Produkcja robotów przemysłowych; Badania i rozwój części samochodowych (z wyjątkiem projektów podlegających zatwierdzeniu zgodnie z prawem, samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z prawem z zezwoleniem na prowadzenie działalności).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)